Placeholder image

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders meepraten over het beleid van de school. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
In het MR-reglement zijn allerlei essentiële zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft. 

Reglement medezeggenschapsraad 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden  (PROOLeiden) 

Reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden  (PROOLeiden) 

GMR huishoudelijk reglement  
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden  (PROOLeiden) 

Naast een medezeggenschapsraad per school kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen.
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR.

Verslagen 2019 
Verslag 11 maart 2019
Verslag 15 april 2019

Verslagen 2018
Verslag 12 november 2018 
Verslag 10 september 2018 
Verslag 4 juni 2018
Verslag 23 april 2018
Verslag 12 maart 2018
Verslag 15 januari 2018
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden  (PROOLeiden)