Placeholder image

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders meepraten over het beleid van de school. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
In het MR-reglement zijn allerlei essentiŽle zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft. 

Medezeggenschapsstatuut 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 
 
reglement medezeggenschapsraad 
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

GMR huishoudelijk reglement  
openbaar primair en speciaal onderwijs Leiden 

Naast een medezeggenschapsraad per school kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen.
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR.

Verslagen 2018
Verslag 4 juni 2018
Verslag 23 april 2018
Verslag 12 maart 2018
Verslag 15 januari 2018