Content image

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders meepraten en -denken over het beleid van de school. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd zijn.
In het MR-reglement zijn allerlei essentiële zaken geregeld, zoals de verkiezingsprocedure, de omvang en samenstelling van de MR, de zittingsduur en informatieverstrekking. Ook staat in het reglement over welke onderwerpen een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft.

Medezeggenaschapsstatuut PROOLeiden - Leiderdorp
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

Medezeggenschapsreglement gemeenschappelijke medezeggenchapsraad PROOLeiden - Leiderdorp
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

GMR huishoudelijk reglement  
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs  Leiden  (PROOLeiden-Leiderdorp) 

Naast een medezeggenschapsraad per school kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen. Hieronder vindt u de verslagen van de GMR.

Verslagen 2021
verslag 16 juni 
verslag 12 mei 
verslag 13 januari 2021
verslag 31 maart 2021

Verslagen 2020
verslag 4 november 2020 
verslag 28 september 2020
verslag 15 juni 2020
verslag 11 mei 2020 
verslag 30 maart 2020 
verslag 20 januari 2020

Verslagen 2019 
Verslag 25 november 2019
Verslag 30 september 2019
Verslag 3 juni 2019
Verslag 11 maart 2019
Verslag 15 april 2019

Verslagen 2018
Verslag 12 november 2018 
Verslag 10 september 2018 
Verslag 4 juni 2018
Verslag 23 april 2018
Verslag 12 maart 2018
Verslag 15 januari 2018