Placeholder image

Koersplan

Beleid 2020-2024
Het beleid voor de periode 2020-2024 is vastgelegd in ons Verhaal voor de toekomst. Het koersplan is tot stand gekomen door vele gesprekken, ontmoetingen en gedachtewisselingen, met collega's, leerlingen, vakgenoten en relaties. We zijn trots op en dankbaar voor deze waardevolle bijdragen en de fijne samenwerking. Dit is met recht Onderwijs met aandacht voor elkaar!

In dit koersplan schetsten we een beeld hoe de organisatie er in 2024 moet uitzien. Het beleid verbindt, biedt ruimte voor diversiteit, biedt handvatten en houvast in de dagelijkse praktijk. Ook geeft het de kaders voor de beleidsplannen van de individuele scholen, waarbij iedere school op eigen wijze verdere invulling geeft aan de beleidsvoornemens, passend bij de eigenheid van de school.
Het Verhaal voor de toekomst is voor alle medewerkers van PROOLeiden-Leiderdorp, voor kinderen, ouders, andere stakeholders en toezichthouders.