Placeholder image

Bestuursbureau

Directeur-bestuurder
Marton de Pinth

De directeur-bestuurder wordt in zijn functie ondersteund door een bestuursbureau. Op het bestuursbureau werken medewerkers voor de domeinen: HR, Huisvesting, Onderwijs en Kwaliteit, ICT, Financien en officemanagement en -ondersteuning. Zij worden belast met het vormgeven en uitvoeren van het bestuurlijke en bovenschools beleid van de directeur-bestuurder en ondersteunen de scholen bij de uitvoering van hun taken.

Secretariaat
Bestuurssecrataris: Manon Sierat
Office manager: Anne Postma
Receptioniste: Chantal Oosthoek-Tolboom

HR
Teamleider HR: Eva Garcia
HR Beleidsmedewerker: Willemieke van Dijke
HR Beleidsmedewerker: Lucille Bergfeld
HR Beleidsmedewerker a.i.: Ursula Kok
HR Beleidsmedewerker a.i.: Judith Tuithof
HR Adviseur verzuim: Astrid Vermaseren

Huisvesting
Teamleider Huisvesting: Wladimir Vos
Coördinator Huisvesting: Sjoerd Jaspers

Onderwijs & Kwaliteit
Teamleider Onderwijs en Kwaliteit: Sofie van Rijn
Adviseur Onderwijs en Kwaliteit a.i.: Martine Grummer

ICT
Teamleider ICT: Rutger van Bostelen
Functioneel beheerder ICT: Hendrik Teerink

Financiën
Beleidsmedewerker Financiën: Petra Belt
Controller: Carolien Jourdan

Opleidingen
Coördinator Coach Startende Leerkrachten & Opleidingscoördinator: Nathalie van der Arend