Content image

Samen Opleiden 2.0

PROOLeiden maakt samen met nog vier schoolbesturen uit de regio, de Pabo en Hogeschool Leiden deel uit van Samen Opleiden 2.0. Doel van dit overkoepelende initiatief is versterking van de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op de scholen, door het delen van kennis, ervaring en personeel.
Opleiden in de school
Een deel van het project is gericht op opleiden op de werkplek, onder de noemer OPLIS (Opleiden in de school). In dit traject doen voltijds-studenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stage lopen dan reguliere studenten. Het werken op school is onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk wordt de OPLIS-student nog beter voorbereid op het beroep van leerkracht.
De studenten worden geselecteerd op basis van enthousiasme, kritisch kunnen zijn, pro-activiteit en reflectievermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken. De studenten ontvangen in dit traject een vergoeding van € 100 per maand en na het afstuderen ontvangen ze een OPLIS-certificaat. Op de website Lerarenagenda staat een OPLIS filmpje.

Praktijkonderzoek
Een ander deel van Samen Opleiden 2.0 richt zich op professionalisering, schoolontwikkeling, innovatie en praktijkonderzoek. Vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk worden onderzocht en systematisch beantwoord. Een concreet voorbeeld: een leerkracht ontwikkelde een begeleidingstraject voor startende leerkrachten i.s.m. experts van besturen en docenten van de Pabo. Praktijkonderzoek kan zowel worden uitgevoerd door leerkrachten als door studenten.

Opleidingsscholen
Vanuit PROOLeiden zijn er vijf opleidingsscholen: De Morskring, De Dukdalf, Lorentzschool, Lucas van Leyden en De Arcade. Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:
  • Samen toekomstige collega’s opleiden.
  • Een integraal personeelsbeleid met een doorgaande lijn in de begeleiding van leerkrachten (leerkrachten in opleiding, startende leerkrachten en zittende leerkrachten).
  • Leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding.
  • Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.

Studenten
In schooljaar 2015-2016 waren er binnen PROOLeiden in het OPLIS-traject vijf eerstejaars en drie tweedejaars voltijdsstudenten.

Mentor
Een belangrijke rol is weggelegd voor de mentor van de studenten. De mentor neemt een deel van vaardigheidstrainingen over van de opleiding, zodat de student meer in de praktijk kan leren. De student wordt door de extra stage onderdeel van het schoolteam en een collega in opleiding. Zo staan de mentor en de student Samen in de groep, Samen om het kind, Samen in het team en Samen met de ouders. De mentoren volgen een Mentorentraining gericht op het trainen van coaching vaardigheden. In deze training is er ook inhoudelijke afstemming over het curriculum van de OPLIS-student.

Schoolopleider
De schoolopleider is de schakel tussen de Pabo en de scholen. Voor PROOLeiden is de schoolopleider Nathalie van der Arend. Zij verzorgt de stagebegeleiding en beoordeling en een deel van de vaardigheidstrainingen uit het curriculum van de opleiding. De schoolopleider werkt samen in relevante netwerken en is ambassadeur van OPLIS. Verder ontwerpt en voert zij beleid uit voor PROOLeiden. Voor meer informatie over OPLIS kunt u contact opnemen met Nathalie van der Arend.

Samen Opleiden doet haar naam eer aan: mentoren, leerkrachten, studenten, schoolopleiders, stagebegeleiders, schoolleiding, docenten van de Pabo en de schoolbesturen werken nauw samen. Die samenwerking tussen de verschillende lagen is de grote kracht.

Klik hier voor het filmpje over OPLIS vanuit studentperspectief.