Placeholder image

Samenwerkingspartners

PROOLeiden heeft verschillende samenwerkingspartners. Hieronder vindt u een overzicht.
AED (Ambulante Educatieve Dienst)
Waar staat de Ambulante Educatieve Dienst Leiden voor?                                                                        

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in onze regio. Dit zijn de scholen van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o., de Leo Kanner Onderwijs Groep en PROO Leiden.

De AED is een onderdeel van het speciaal onderwijs en werkt als partner in en met de scholen in het samenwerkingsverband. De AED zet haar expertise in ten behoeve van het regulier onderwijs. De expertise waar de AED over beschikt staat ten dienste van de vragen die binnen de scholen van het samenwerkingsverband spelen. De AED werkt voortdurend aan het up-to-date houden van deze expertise.
De medewerkers van de AED beschikken over specialistische deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De AED neemt deze ondersteuningsvragen als uitgangspunt bij de te bieden ondersteuning. Die ondersteuning richt zich op de leerlingen, ouders, intern begeleiders, zorgco÷rdinatoren en onderwijsgevenden.


De AED is een co÷peratie waarin de volgende besturen voor speciaal onderwijs deelnemen:
     
 

De AED werkt inhoudelijk samen met de Koninklijke Auris Groep en Stichting RESPONZ.
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de AED.