Content image

Samenwerkingspartners

PROOLeiden-Leiderdorp heeft verschillende samenwerkingspartners. Hieronder vindt u een overzicht.
Samenwerking speciaal (basis)onderwijs
Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Om ouders en andere betrokkenen hierbij te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. De website biedt overzicht, laat zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien biedt de site een lijst met scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio met informatie waarin zij gespecialiseerd zijn en een doorlink naar de eigen websites van deze scholen.

Passend onderwijs
De start van passend onderwijs in 2014 heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs versterkt en verdiept. Samenwerken is het synoniem voor passend onderwijs. Samenwerken als scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, samenwerken met partners in het primair en in het voortgezet onderwijs, samenwerken met zorgaanbieders en met gemeenten. Samenwerken, met het doel een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg voor alle kinderen in Leiden en omstreken te realiseren.

En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen, worden de scholen 'iedere dag een beetje beter'. Samen werken we aan onze onderwijskwaliteit, waardoor we speciaal onderwijs van kwaliteit leveren voor het kind met extra ondersteuningsbehoefte.

We hopen dat de informatie op deze website u helpt bij het zoeken naar informatie en het vinden van de passende onderwijsplaats voor uw kind!AED (Ambulante Educatieve Dienst)
Waar staat de Ambulante Educatieve Dienst Leiden voor?
                                             


De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in onze regio. Dit zijn de scholen van Stichting Resonans, de Leo Kanner Onderwijs Groep en PROOLeiden-Leiderdorp.

De AED is een onderdeel van het speciaal onderwijs en werkt als partner in en met de scholen in het samenwerkingsverband. De AED zet haar expertise in ten behoeve van het regulier onderwijs. De expertise waar de AED over beschikt staat ten dienste van de vragen die binnen de scholen van het samenwerkingsverband spelen. De AED werkt voortdurend aan het up-to-date houden van deze expertise.
De medewerkers van de AED beschikken over specialistische deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De AED neemt deze ondersteuningsvragen als uitgangspunt bij de te bieden ondersteuning. Die ondersteuning richt zich op de leerlingen, ouders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en onderwijsgevenden.


De AED is een coöperatie waarin de volgende besturen voor speciaal onderwijs deelnemen:
     
       

De AED werkt inhoudelijk samen met de Koninklijke Auris Groep en Stichting Resonans.
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de AED.