Placeholder image

Netwerk PO - VO

Professionele leergemeenschappen primair en voortgezet onderwijs (PO/VO)

Wat leren de leerlingen in het primair onderwijs over grammatica?
Wat kunnen docenten voortgezet onderwijs leren van het differentiëren van leraren in het primair onderwijs?
Hoeveel uren Engels krijgen de leerlingen in groep 8?
Hoe ontwikkelen we de talenten van leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs?
Deze en andere vragen werden gesteld bij de start van de Professionele Leergemeenschappen (PLG's) PO/VO aan het begin van het schooljaar 2015-2016. Vanaf 2015 werken leraren van PROOLeiden-Leiderdorp, Scholengroep Leonardo Da Vinci en het Stedelijk Gymnasium Leiden samen in PLG's, met als doel de vak-aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Er is een PLG voor rekenen, Engels, didactiek en (verborgen) talentontwikkeling opgestart. De leerkrachten hebben een groot deel van hun vragen kunnen beantwoorden door met elkaar in gesprek te gaan, mee te kijken in elkaars klassen en onderzoek uit te voeren.

Vanuit PROOLeiden-Leiderdorp zijn in het schooljaar 2016-2017 collega's van de Lorentzschool, Lucas van Leyden, De Meerpaal, De Merenwijk, De Anne Frank, De Arcade, De Viersprong en Leimundo bij de PLG's betrokken. De deelnemende leerkrachten zijn erg enthousiast!