Content image

PROOLeiden-Leiderdorp participeert in 't LEF

Het Leiden Education Fieldlab ('t LEF) is van n voor het Leidse onderwijs. Een netwerk met een fysieke locatie waar onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen en met lef en liefde voor het onderwijs. Met behulp van thematisering kunnen mensen binnen verschillende disciplines elkaar op actieve wijze inspireren en versterken. 't LEF is een plek waar met passie en energie uitdagingen, ideen en vraagstukken behandeld worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren.

't LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs.

Zie verder:Home - Het LEF (leidenkennisstad.nl)