Content image

PROOLeiden-Leiderdorp: Onderwijs met aandacht voor elkaar!

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden Leiderdorp, kortweg PROOLeiden-Leiderdorp, vormt het bestuur van twintig openbare basisscholen: achttien reguliere scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs.
PROOLeiden-Leiderdorp verzorgt onderwijs aan circa 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met 530 medewerkers is PROOLeiden-Leiderdorp de grootste stichting (werkgever) voor primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp.

Openbaar onderwijs
PROOLeiden-Leiderdorp biedt openbaar onderwijs: ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.
 
Onderwijs met aandacht voor elkaar  
Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden-Leiderdorp heeft aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden-Leiderdorp draait alles om 'Onderwijs met aandacht voor elkaar'.
 

PROOLeiden-Leiderdorp scholen

Ons verhaal

Een kijkje binnen PROOLeiden