Content image

Innovatie & Ontwikkeling

'Toekomstgericht' en 'talentontwikkeling' zijn twee van de kernwaarden van PROOLeiden-Leiderdorp. We zijn een lerende organisatie, zijn volop in ontwikkeling. Dit blijft niet bij woorden, maar zetten we ook om in daden.
Zoals met onze PROO Academie, onze eigen plaats binnen PROOLeiden-Leiderdorp om te ontmoeten, te leren, te inspireren, te discussiëren, nieuwe inzichten op te doen, expertise te delen en te professionaliseren! We leren met én van elkaar. Veel activiteiten van de PROO Academie worden dan ook door onze eigen medewerkers verzorgd.
 
We innoveren en leren door innovaties op onze scholen te faciliteren.
 
We werken veel samen met onderwijsorganisaties in de regio. Met vier schoolbesturen, de Pabo en Hogeschool Leiden maken we deel uit van Samen Opleiden 2.0, een initiatief om de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op de scholen te versterken.
 
Met Scholengroep Leonardo da Vinci en het Stedelijk Gymnasium Leiden werken we samen in Professionele LeerGemeenschappen (PLG's), met als doel de vak-aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.
 
Stilstaan is achteruitgang, dus we blijven ontwikkelen!