Content image

PROOAcademie

Als scholengroep dagen wij iedereen uit om zichzelf en de ander te versterken in kennis, denk- en menskracht en vanuit verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid zorg te dragen voor de wereld, de ander en zichzelf.
Onze leerlingen groeien op in een veranderende samenleving. Dat vraagt van ons om bewust te zijn van onze talenten, flexibel te zijn en te blijven ontwikkelen. We leren mét en van elkaar, we gaan in dialoog en stellen vragen.

Met de PROOAcademie als platform geven we vorm aan onze lerende organisatie. De PROOAcademie biedt ruimte om te ontmoeten, te leren, te inspireren, te discussiëren, nieuwe inzichten op te doen, expertise te delen en te professionaliseren!

Vanuit de vragen van de scholen en schoolontwikkeldoelen stellen we het programma van de PROOAcademie samen. Het programma bestaat uit:
  • een vast aanbod: masterclassesnetwerkbijeenkomsten en leerteams.
  • een keuze-aanbod: leergangen/trainingen vanuit de input vanuit teambezoeken en een inventarisatie-enquête onder alle medewerkers.
Voor meer informatie voor medewerkers van PROOLeiden-Leiderdorp: zie de website van de PROOAcademie.