Content image

PROO Academie

Een 'academie' is 'een plaats om te studeren'. Het woord 'academie' is ontleend aan de Griekse naam van een tuin nabij Athene waar Plato en de latere platonische filosofen van de 5e eeuw tot de 6e eeuw v.o.t. hun wijsgerige discussies voerden.
De PROO Academie is onze eigen plaats binnen PROOLeiden-Leiderdorp om te ontmoeten, te leren, te inspireren, te discussiëren, nieuwe inzichten op te doen, expertise te delen en te professionaliseren! We leren met én van elkaar. Veel activiteiten van de PROO Academie worden dan ook door onze eigen medewerkers verzorgd.

Bij de PROO Academie staan verbinding, uitwisselen van expertise, opleiding en scholing voor én door medewerkers centraal. De PROO Academie biedt daarom een breed aanbod aan onderwijskundige onderwerpen. Denk aan 21st Century Skills, Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong, PBS (Positive Behavior Support), E-teaching, Time management, hoogbegaafdheid, ICT-vaardigheden en gesprekstechnieken.

De methoden van kennisoverdracht zijn ook zeer divers: themabijeenkomsten, professionele leergemeenschappen, trainingen, intervisiebijeenkomsten, onderwijscafé's, collegiale consultatie en praktische workshops.

Voor meer informatie zie de website van de PROO Academie en de App.