Content image

PROO Academie

Een 'academie' is 'een plaats om te studeren'. Het woord 'academie' is ontleend aan de Griekse naam van een
tuin nabij Athene waar Plato en de latere platonische filosofen van de 5e eeuw tot de 6e eeuw v.o.t. hun wijsgerige discussies voerden.
De PROO Academie is onze eígen plaats binnen PROOLeiden om te studeren: om discussies te voeren, nieuwe inzichten op te doen, informatie uit te wisselen, te leren, inspireren, expertise te delen, dialoog te voeren, om verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Bij de PROO Academie staan verbinding, uitwisselen van expertise, opleiding en scholing voor èn door medewerkers centraal. De PROO Academie biedt daarom een breed aanbod aan onderwijskundige onderwerpen. Denk aan 21st Century Skills, Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong, PBS (Positive Behavior Support), E-teaching, Time management, hoogbegaafdheid, ICT-vaardigheden en gesprekstechnieken.
De methoden van kennisoverdracht zijn ook zeer divers, bijvoorbeeld: themabijeenkomsten, professionele leergemeen- schappen, trainingen, intervisiebijeenkomsten, onderwijscafé's, collegiale consultatie en praktische workshops.

Voor meer informatie zie de website van de PROO Academie, de Facebookpagina en de App.