Placeholder image

In de Leidse regio moeten meer klassen naar huis

12 november 2021
In de Leidse regio moeten meer klassen naar huis

Anders dan in andere delen van het land hoeven in deze regio nog geen hele basisscholen de deuren te sluiten. Maar met de stijging van het aantal besmette leerlingen en leraren groeit ook het aantal klassen dat naar huis moet worden gestuurd. En dat baart bestuurders en hun scholen grote zorgen.

Volgens scholenkoepel Scol, met scholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, werpt het een prangende vraag op: „Hoe kun je als basisschool de kwaliteit van onderwijs blijven garanderen als ook leerkrachten ziek thuis zitten of wachten op de uitslag van een test?"

„Je moet ook rekenen dat corona niet het enige probleem is waar we mee worstelen; het is eerder de zoveelste extra belasting", meldt Marton de Pinth, bestuurder van scholenkoepel PROO Leiden/Leiderdorp. „Zo hebben we er eveneens mee te maken dat er amper vervangers zijn."

Om een zo structureel mogelijke oplossing te vinden voor het al even structurele tekort aan leraren gaat PROO zich vanaf volgende week samen met collega-besturen uit de Leidse regio 'diepgaand oriënteren': „Net als veel andere koepels dat trouwens doen."

Voor het dichten van de gaten die nu hier en daar vallen, komt het er volgens De Pinth op neer dat 'schoolteams en directeuren dat veelal intern oplossen met veel creativiteit': „Dat collega's extra werken, of assistenten het overnemen."

Cluster
Daar komt bij dat de GGD vanaf 22 oktober niet langer meldt of er ergens op scholen een 'cluster' is met drie of meer besmettingen. De tijd die de organisatie daarin stak, steekt ze liever in zorg- en verpleeghuizen. Niet alleen steeg het aantal besmettingen daar sneller - 50 tegen 90 procent - daar zit ook 'de meest kwetsbare groep die een groter risico loopt op ernstige ziekte en overlijden', heette het in een brief waarin scholen werd uitgelegd hoe ze voortaan zelf kunnen bepalen of een klas naar huis gestuurd moet worden. Centrale overweging daarbij: zijn er in twee weken drie of meer bevestigde gevallen?

„Lastig is dat de wachttijd weer oploopt, én voor testen én voor het krijgen van de uitslag", meldt Eveline Driest van de Sophia scholen in de Duin- en Bollenstreek, waar steeds meer groepen drie of meer besmettingen hebben en er zo nodig wordt overgeschakeld op onderwijs op afstand. „Bovendien ben je afhankelijk van ouders die ons een besmetting moeten melden en dien je dus uiteindelijk zelf knopen door te hakken." „Het beeld fluctueert ook enorm", weet haar PROO-collega. „Soms heeft een school wel drie leraren die met corona of coronagerelateerde klachten thuis zitten en die vanwege hun gezondheidsklachten niet altijd online les kunnen geven. Ook zijn op sommige scholen wel drie klassen naar huis gestuurd omdat meerdere leerlingen in een groep positief getest zijn. Maar er zijn ook scholen waar dat allemaal niet speelt."