Content image

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een netwerk dat professionals stimuleert, verbindt en inspireert om de talenten te ontdekken en te ontplooien van de kinderen/jongeren met wie zij werken, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen, te beginnen bij Leiden.

De Leidse Aanpak realiseert bovenstaande missie door samen met partners de komende vier jaar te richten op de hoofdthema's: Motivatie als motor van talentontwikkeling; Onderwijs op Maat; Overgang & Aansluiting. Voor meer informatie over de missie, visie, een uitwerking van de hoofdthema's en geplande activiteiten: zie de website van de Leidse Aanpak.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt volgens het nieuwe projectplan. Op woensdag 31 oktober 2018 is het nieuwe convenant door alle partners, waaronder PROOLeiden-Leiderdorp, getekend.