Placeholder image

Nieuwe naam voor Woutertje van Leyden: De Pionier

16 juli 2019
Openbare basisschool Woutertje van Leyden heeft een nieuwe naam: de school gaat vanaf heden verder onder de naam De Pionier. Een unieke, inspirerende en krachtige naam die het onderwijsconcept van de school weerspiegelt. De nieuwe naam is vrijdag aan de ouders en de kinderen van de school onthuld tijdens het zomerfeest van de school.

Een pionier is iemand die graag nieuwe dingen ontdekt en uitprobeert. Hij zoekt naar nieuwe manieren en mogelijkheden om dingen op een betere, slimmere en handigere manier te doen.

Een pionier wacht niet tot een ander het gedaan heeft, hij wil zelf graag de eerste zijn en wil dan anderen laten zien hoe het moet. Soms moet een pionier doorzetten, omdat iets nieuws niet altijd gemakkelijk is om te ontdekken.

Pionieren betekent dat je graag iets nieuws wilt en dat je onderzoekt, uitprobeert en ontdekt. Het betekent ook dat je daarvoor samenwerkt met anderen en dat je deelt wat je hebt ontdekt. Pionieren maakt je nieuwsgierig, is spannend en maakt dat je steeds verder wilt gaan met leren.

De Pionier startte in 2017 als school met een toekomstgericht onderwijsconcept waarin eigenaarschap, nieuwsgierigheid, creativiteit, samenwerking en talent de pijlers vormen. Elk kind is anders. Elk kind leert anders. Op een ander niveau of op een andere manier. Door de leerstof op diverse manieren aan te bieden, ontdekken kinderen hoe zij het beste leren. De Pionier kiest er daarom voor om te werken in units, die weer onderverdeeld zijn in mentorgroepen. Doordat in een mentorgroep leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus bij elkaar zitten, vinden kinderen gemakkelijk aansluiting en leren zij met en van elkaar.

Openbaar onderwijs
De Pionier
biedt openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind.

PROOLeiden
De Pionier
maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden). PROOLeiden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden vormt een personele unie met OBSG Leiderdorp. Bij de Stichting OBSG Leiderdorp zijn vier openbare basisscholen in Leiderdorp aangesloten. Gezamenlijk verzorgen PROOLeiden en OBSG Leiderdorp onderwijs aan ongeveer 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp. Met bijna 600 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp.