Placeholder image

Half miljoen voor preventieve aanpak problemen schoolkinderen + reactie van directeur Ger van der Meer

13 mei 2019
Op acht Leidse basisscholen wordt binnenkort de zogeheten PIT-aanpak ingevoerd. Het houdt in dat kinderen met een 'verstoorde sociale ontwikkeling' speciale begeleiding krijgen om te voorkomen dat ze op latere leeftijd afglijden richting criminaliteit. De gemeente heeft voor het tweejarige project vijf ton uitgetrokken.

De basisscholen die het betreft zijn Bredeschool Merenwijk (Valkenpad), Apollo (Strausspad), Viersprong (Bonairestraat), Leimundo (Hoflaan), De Ley (Kiljanpad), De Singel (Bonaireplein), Pacelli (Damlaan) en De Springplank (Bonairestraat). Daar merken leraren nu al dat er kinderen zijn die regelmatig schoolregels overtreden, spijbelen, vechten en onvoorspelbaar gedrag vertonen, waarmee ze ook veel klasgenoten, broertjes of zusjes hinderen. Het gaat naar schatting om circa dertig gevallen in Leiden. Hun gedrag heeft tot gevolg 'dat ze aan onderwijs nauwelijks toekomen', zo schrijft het stadsbestuur in de aankondiging van de plannen. Bovendien blijkt uit ervaring dat een substantieel deel van deze groep kinderen uiteindelijk in het criminele circuit terechtkomt.

De Leidse universiteit heeft een speciale aanpak voor dergelijke basisscholieren ontwikkeld en die op scholen in Amsterdam uitvoerig getest. Bij tachtig procent van de doelgroep was een substantiële verbetering merkbaar. Daarvoor is op de eerste plaats het signaleren van aanhoudende gedragsproblemen, al op basisschool, van groot belang.

PIT staat voor Preventief Interventie Team en een PIT-coach traint leraren op het herkennen van geschetste problemen. Daarna wordt in samenspraak met de ouders de thuissituatie onderzocht en een plan van aanpak opgesteld. Essentieel, zo staat in de omschrijving, is dat de begeleiders goed worden gecoacht en getraind. Een 'lange adem' wordt ook als een belangrijk element van het traject genoemd. 'Een succesvolle PIT-aanpak betekent dat kinderen zich in Leiden maximaal kunnen ontwikkelen en zo een goed toekomstperspectief krijgen.'

Dat het een prijzig systeem betreft, ontkent PvdA-wethouder Marleen Damen niet. ,,Maar het is aanzienlijk goedkoper dan wat iemand kost die in detentie zit, dus in feite betaalt deze investering zich terug.''

Reactie van directeur Ger van der Meer:

Geachte heer Leefmans,

Tot mijn verbijstering heb ik kennisgenomen van het artikel waarin de Gemeente Leiden de PIT aanpak in Leiden gaat uitrollen.
 
Hoewel ik als directeur van de Bredeschool Merenwijk erg blij ben met de inzet van PIT, vind ik de kop van het artikel stuitend.
Zeker in een tijd van segregatie, van negatieve beeldvorming in het algemeen als het gaat om mensen met een andere niet-Nederlandse achtergrond, is dit niet helpend. Lastposten, we hebben het hier over kinderen in de basisschool leeftijd.
 
Nog erger vind ik dat namen van scholen genoemd worden. Wat is hier precies de bedoeling van? Wat wil u de lezers laten weten?
 
Ik weet van mijn collega-scholen dat iedere school, iedere leerkracht heel veel energie steken in burgerschapsvorming. Het zijn vaak niet al te grote scholen met zeer gedreven en hardwerkende leerkrachten die wel een veilige plek bieden voor leerlingen en ouders in een kwetsbare wijk. Het noemen van betreffende scholen komt over als naming and shaming.
Ook de beschrijving:  het gaat om ongeveer 30 gevallen. Hoezo gevallen?
 
Onze ouders doen hun stinkende best. Geen ouder wil dat hun kind afglijdt! Soms zijn er omstandigheden die maken dat ouders  en ook scholen handelingsverlegen zijn en wat geweldig van onze B&W om oplossingsgericht mee te denken.
De teneur van het artikel komt om mij, op ons team over als, een ondersteuning voor het wij-zij denken. Jammer.
Het lijkt objectieve journalistiek maar maatschappelijk gezien lijkt mij dit dus niet.
 
Ik denk dat het artikel - zonder de betreffende scholen/wijken- ook genoeg zeggingskracht gehad zou hebben.