Placeholder image

Montessorischool Apollo

Adres:
Strausspad 3
Postcode/Plaats:
2324 BG Leiden
Telefoonnummer:
0715765439

De Apolloschoolis een Montessorischool.
Het Montessori-onderwijs is bij uitstek ontworpen om kinderen in staat te stellen hun eigen mogelijkheden in hun eigen tempo te leren ontdekken en ontplooien.
De zelfstandigheidsontwikkeling van de kinderen wordt sterk benadrukt.

Het Montessori-onderwijs werkt met groepen kinderen van verschillende leeftijden: Wij kennen de onder- , de midden- en de bovenbouw.
In een groep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, zodat de ouderen de jongeren kunnen helpen en de jongeren de ouderen om hulp leren vragen. Het Montessori-onderwijs is in principe voor elk kind geschikt.
Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt deze methode goede mogelijkheden voor verschillende typen kinderen.

Het stille teruggetrokken kind wordt anders benaderd dan de meer beweeglijke groepsgenoot.
Een kind dat zich moeilijk kan concentreren, krijgt een begeleiding die daarop gericht is. Er wordt niet uitgegaan van de zogenaamde gemiddelde leerling. Ieders aanleg en eigen aard worden gerespecteerd.
Het kind krijgt de kans op eigen wijze en in zijn eigen tempo te leren.
De Montessorischool Apollo staat dus voor individueel gericht onderwijs.