Placeholder image

Wereldschool Leimundo

Adres:
Hoflaan 80
Postcode/Plaats:
2321 TA Leiden
Telefoonnummer:
0715724242
E-mailadres:
Website:

Wereldschool Leimundo is een buurtschool waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderen ontwikkelen zich binnen een rijke leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat. 
In een tijd van grote veranderingen in de Nederlandse samenleving is het van het grootste belang elkaar te kennen en te respecteren. Technologische ontwikkelingen kunnen hierbij een rol spelen.

Samen leven = samen werken = samen leren
Leerlingen, ouders en het team van o.b.s. Telders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied. 
Leerlingen komen alleen tot ontplooiing wanneer zij goed in hun vel zitten. Een positieve benaderingswijze naar kinderen toe is daarbij essentieel.

Problemen bij de ontwikkeling van onze leerlingen bespreken wij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid met onze gesprekspartners.

Wereldschool Leimundo is verantwoordelijk voor het onderwijs in al zijn facetten. 
Een positieve sociaal emotionele ontwikkeling is voorwaarde om tot een positieve cognitieve ontwikkeling te komen. Bij taal en rekenen ligt prioriteit op cognitieve ontwikkeling.