Placeholder image

Bredeschool Merenwijk

Adres:
Valkenpad 1
Postcode/Plaats:
2317 AN Leiden
Telefoonnummer:
0715213550

de Merenwijk is in 1972 gesticht in het deel van de Merenwijk grenzend aan de Slaaghsloot.
De naam van de wijk werd herkenbaar opgenomen in de schoolnaam. 
Hiermee wordt duidelijk de plaats en het voedingsgebied van de school aangegeven.

Na de verdere uitbreiding van de Merenwijk zijn er nog twee openbare basisscholen gekomen, aan het Broekplein Openbare Basisschool De Meerpaal en aan het Regenboogpad de Openbare Jenaplanschool De Dukdalf.

Veel zaken zijn voor alle openbare scholen op een zelfde manier te regelen. 
Vanuit dit gezichtspunt heeft het bestuur een viertal clusters van scholen geformeerd. 
Onze school vormt samen met de Lorentzschool, de OBS Anne Frank, de OBS Stevenshof en de SBO school De Vuurvogel een cluster.