Placeholder image

Lorentzschool

Adres:
Van Vollenhovenkade 17
Postcode/Plaats:
2313 GG Leiden
Telefoonnummer:
0715141777

De Lorentzschool is een school die door ongeveer 900 kinderen wordt bezocht, een school waar kinderen zichzelf zijn, zich veilig voelen, elkaar respecteren, ongeacht de verschillen die zij met zich meedragen.

De Lorentzschool werkt gedurende de hele schoolperiode aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met als basis een open, positieve en oplossingsgerichte houding van kinderen. 
Zij kunnen zich zowel op leer- als gedragsgebied naar eigen aard en mogelijkheid ontwikkelen.

De Lorentzschool biedt kinderen kennis, vaardigheden en inzichten op velerlei gebied. 
Hierbij stimuleert zij de creatieve en zelfontwikkelende vermogens van kinderen. De Lorentzschool zet daarbij van meet af aan alles op alles om de taal van kinderen te ontwikkelen.

De Lorentzschool heeft - evenals de ouders - een eigen verantwoordelijkheid naar kinderen. De Lorentzschool werkt in het belang van kinderen zoveel mogelijk samen met ouders.