Placeholder image

PI De Brug

Adres:
Wassenaarseweg 499
Postcode/Plaats:
2333 AL Leiden
Telefoonnummer:
0715157222
E-mailadres:
Website:

"De Brug naar nieuwe kansen voor kind en ouder"
De Brug stelt zich ten doel om (jonge) kinderen, behorend tot de doelgroep van cluster 4, een onderwijs-leeromgeving te bieden die hen uitdaagt tot optimale groei en ontwikkeling.

Voor ouders willen we een transparante organisatie zijn waarin openheid is over de vorm en inhoud van onze werkwijze.
Uitgangspunt van het denken en handelen op De Brug is de specifieke behoefte aan hulp van kind en ouders. Gekaderd binnen een integrale zorgstructuur met het Pedologisch Instituut worden observatie, diagnostiek en behandeling ingezet om de hulpvormen te vinden die het beste aansluiten bij deze behoefte.
Het doel van De Brug is om (jonge) kinderen, na een zo kort mogelijke periode waarin zij gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheden van De Brug, door te verwijzen naar een andere school. Daarnaast wil De Brug kinderen uit sommige doelgroepen binnen cluster 4 (kinderen die kunnen functioneren binnen en profiteren van een heterogeen samengestelde groep) de mogelijkheid voor een langdurig verblijf bieden.

De Brug wil haar ervaringsdeskundigheid door middel van ambulante begeleiding overdragen aan WSNS- en VO-samenwerkingsverbanden om een doorgaande lijn in onderwijskundige en (ortho)pedagogische aanpak voor (jonge) kinderen te waarborgen.