Placeholder image

Overzicht nieuws

26 juni 2017
Ou­ders van kin­de­ren op de Leid­se Lo­rentz­school ma­ken zich...
LEES VERDER
23 juni 2017
De rechts­zaak te­gen de bad­mees­ters en leer­krach­ten van het...
LEES VERDER
21 juni 2017
Vijf scholen in Leiden kunnen nieuwbouw neerzetten of uitbreiden....
LEES VERDER
12 juni 2017
Pepijn Putker (12 jaar) zit in Nova 3 - groep 8 van OBS Anne Frank en...
LEES VERDER
07 juni 2017
Het was een bijzondere les voor de kinderen van groep drie van de...
LEES VERDER
04 juni 2017
Josee Ebli en Renk-Jan Vissers van Basisschool De Meerpaal vertellen...
LEES VERDER
31 mei 2017
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen...
LEES VERDER
30 mei 2017
'Dat kan mijn kleine zusje ook’, een vaak gemaakte opmerking als het...
LEES VERDER
29 mei 2017
Een directeur hoort bij de school, zoals de bel, de leerkrachten en...
LEES VERDER
24 mei 2017
Ruim drie­hon­derd Leid­se school­kin­de­ren gin­gen gis­ter­och­tend...
LEES VERDER
15 mei 2017
Beeldend kunstenaar en fotograaf Patricia Nauta ontwikkelt educatieve...
LEES VERDER
12 mei 2017
Bij zes van de veertig Leidse basisscholen is de verkeerssituatie...
LEES VERDER
10 mei 2017
Op de scholen van PROOLeiden werken bevlogen, goed opgeleide...
LEES VERDER
24 april 2017
Bij Leiden Atletiek werd vanmorgen door sportwethouder Paul Dirkse...
LEES VERDER
22 april 2017
Veertig jaar begeleidde en coachte hij ouders en leraren van kinderen...
LEES VERDER
19 april 2017
’Witte’ basisscholen trekken gemengde basisscholen in Leiden leeg. Om...
LEES VERDER
03 april 2017
In de week van 26 maart zijn een zestal leerlingen van Jenaplanschool...
LEES VERDER
30 maart 2017
Sinds dit schooljaar werkt de Telders samen met de Ouseburn Learning...
LEES VERDER
24 maart 2017
Op mid­del­ba­re scho­len is een in­ter­na­ti­o­na­le uit­wis­se­ling...
LEES VERDER
18 maart 2017
Leid­se stu­den­ten en ba­sis­school­leer­lin­gen heb­ben een...
LEES VERDER
18 maart 2017
De spelers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball brachten deze week...
LEES VERDER
13 maart 2017
Donderdag heeft gemeenteraadslid Martijn Otten van de PvdA...
LEES VERDER
01 maart 2017
Zestig basisschoolleerlingen schrijven en illustreren een boek over...
LEES VERDER
24 februari 2017
Van­af vol­gend jaar kun­nen ba­sis­scho­len kie­zen wel­ke...
LEES VERDER
23 februari 2017
Henk Lar­dee ver­trekt als di­rec­teur van de Lo­rentz­school, de...
LEES VERDER
15 februari 2017
Won­der­land Kin­der­op­vang opent een nieu­we bui­ten­school­se...
LEES VERDER
13 februari 2017
Geïnspireerd door zijn meesterwerken schilderden de kinderen van...
LEES VERDER
12 februari 2017
Op vrijdag 10 januari j.i. was het Warmetruiendag. De leerlingen van...
LEES VERDER
26 januari 2017
Het openbaar basisonderwijs in Leiden kijkt jaloers naar de manier...
LEES VERDER
17 januari 2017
De de­pen­dan­ce van ba­sis­school De Mors­kring aan de Storm...
LEES VERDER
16 januari 2017
Op 22 november 2016 vond in de Scholengemeenschap Heilige Koningin...
LEES VERDER
10 januari 2017
De nieu­we ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den heeft zoveel...
LEES VERDER
28 december 2016
De nieuw­bouw voor de ba­sis­scho­len Tel­ders en Dal­ton­school...
LEES VERDER
27 december 2016
Afgelopen zaterdag is in De Volkskrant een artikel geplaatst van...
LEES VERDER
20 december 2016
Kinderen die druk zijn en moeite hebben zich te concentreren werden...
LEES VERDER
15 december 2016
Har Meijer, columnist van het Leidsch Dagblad, kijkt, luistert en...
LEES VERDER
09 december 2016
Links Lei­den spreekt er schan­de van. De aan­ge­kon­dig­de ope­ning...
LEES VERDER
06 december 2016
De komst van de nieu­we Leid­se ba­sis­school Wou­ter­tje van Ley­den...
LEES VERDER
05 december 2016
Paul Sanders, een reporter van Radio 1, bekijkt dagelijks de situatie...
LEES VERDER
30 november 2016
De Haan­stra­school opent een twee­de ves­ti­ging in het pand van...
LEES VERDER
29 november 2016
Na een stilteperiode van ruim zes maanden, waarin we constructief...
LEES VERDER
28 november 2016
Sjoerd Jenninga is één van de combinatiefunctionarissen van de...
LEES VERDER
19 november 2016
Tij­dens de jaar­lijk­se uit­rei­king van de Leid­se Jeugd­lint­jes...
LEES VERDER
18 november 2016
Ba­sis­school De Mors­kring heeft de af­ge­lo­pen week te kam­pen...
LEES VERDER
17 november 2016
Ac­tie­co­mité Oost Pro­fes­so­ren­wijk heeft een alternatief plan...
LEES VERDER
14 november 2016
Onlangs is groep 8A van de Leidse basisschool Lucas van Leyden uit de...
LEES VERDER
10 november 2016
Een middag rond leesbevordering met inspirerende workshops, lezingen...
LEES VERDER
08 november 2016
Beatrix heeft het Nationaal Schoolontbijt gisteren geopend in de...
LEES VERDER
08 november 2016
Leerlingen van de Teldersschool ontbeten maandagochtend met prinses...
LEES VERDER
28 oktober 2016
Prin­ses Be­a­trix komt maan­dag 7 no­vem­ber naar Lei­den. In de...
LEES VERDER
26 oktober 2016
Buren van basisschool De Morskring aan de Storm Buysingstraat in...
LEES VERDER
26 oktober 2016
Het is een cadeautje van Jeugdboekhandel Silvester aan het Leidse...
LEES VERDER
14 oktober 2016
Proo Lei­den zet als­nog de plan­nen door voor het ope­nen van...
LEES VERDER
13 oktober 2016
Om­wo­nen­den van de Leid­se Lo­rentz­school blij­ven strij­den...
LEES VERDER
06 oktober 2016
Leid­se ba­sis­scho­len moe­ten meer uren gym­les in­roos­te­ren en...
LEES VERDER
05 oktober 2016
Met het Nederlandse onderwijs gaat het niet slecht. Maar ter...
LEES VERDER
04 oktober 2016
Het Technolab gaat steeds vaker naar de scholen toe. De mensen van de...
LEES VERDER
30 september 2016
Drie ach­ter­een­vol­gen­de ja­ren zong Jo­chem Myjer mee met het...
LEES VERDER
21 september 2016
Ba­sis­school De Ar­ca­de in de Leid­se wijk Room­burg zit nog steeds...
LEES VERDER
07 september 2016
Twee Leid­se open­ba­re ba­sis­scho­len heb­ben met in­gang van dit...
LEES VERDER
03 september 2016
Presentator Leendert Beekman ontvangt wekelijks gasten uit Leiden,...
LEES VERDER
02 september 2016
Met zijn al­len staan de kin­de­ren uit groep 5 van de...
LEES VERDER
02 september 2016
De plan­nen van bouw­be­drijf Niers­man om op het school­plein van de...
LEES VERDER
02 september 2016
,,Weten jullie waarvoor ik op deze school ben?’’, vraagt...
LEES VERDER
02 september 2016
In de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van...
LEES VERDER
01 september 2016
Het verhaal van het kleine zwarte visje, symbool voor de vrijheid van...
LEES VERDER
01 september 2016
LEIDEN - De Lorentzschool is tegen de gewijzigde bouwplannen op en...
LEES VERDER
01 september 2016
Luister nu: Directeur Henk Lardée Van De Lorentzschool Over Actie...
LEES VERDER
31 augustus 2016
De Lo­rentz­school voert don­der­dag ac­tie te­gen het ge­wij­zig­de...
LEES VERDER
27 augustus 2016
Trix, het skelet van een in Amerika opgegraven tyrannosaurus rex, is...
LEES VERDER
22 augustus 2016
Voor jon­ge kin­de­ren die zich op de ba­sis­school niet goed...
LEES VERDER
12 juli 2016
De basisscholen in Leiden en omgeving zwaaiden deze week groep 8 uit,...
LEES VERDER
06 juli 2016
Groep 8A van De Lorentzschool heeft, samen met Missing Chapter...
LEES VERDER
05 juli 2016
Het jaar 2015 is voor PROOLeiden te typeren als een dynamisch jaar.
LEES VERDER
05 juli 2016
Afgelopen vrijdag 1 juli werd de animatie ‘Meedoen’ gelanceerd. Alle...
LEES VERDER
25 juni 2016
Kinderen van basisschool de Arcade hebben de hoofdprijs gewonnen op...
LEES VERDER
25 juni 2016
Programmeren is niet moeilijk en zeker niet saai. Met die boodschap...
LEES VERDER
25 juni 2016
LEIDEN - Hij maakte nét niet de oprichting van de Woutertje Pieterse...
LEES VERDER
10 juni 2016
Hoe zorgen we dat wie voor een dubbeltje geboren wordt, weer een...
LEES VERDER
07 juni 2016
LEIDEN - Met weemoed staan ze voor de klas, de docenten van De...
LEES VERDER
04 juni 2016
Alle leerlingen uit de vier hoogste klassen van de Leidse...
LEES VERDER
03 juni 2016
De PROO Academie is er voor alle medewerkers van PROOLeiden. Bij de...
LEES VERDER
02 juni 2016
LEIDEN - Vrienden en docenten van de asielzoekers uit de Leidse...
LEES VERDER
02 juni 2016
Tess (9), leer­ling van de Anne Frank­school in de Leid­se...
LEES VERDER
10 mei 2016
Leraren en schoolleiders zijn cruciaal voor goed onderwijs en dat...
LEES VERDER
07 april 2016
Woutertje van Leyden staat volop in de belangstelling. Gelukkig met...
LEES VERDER
05 april 2016
PABO Leiden gaat 'gezonde' docenten opleiden.
LEES VERDER
17 maart 2016
4 Maart is bekend geworden dat de basisscholen Woutertje Pieterse en...
LEES VERDER
04 maart 2016
Woutertje Pieterse en Lucas van Leyden, beiden onderdeel van...
LEES VERDER
01 februari 2016
Op 27 januari 2016 heeft Jeff Gardeniers (wethouder Onderwijs...
LEES VERDER
15 januari 2016
LEIDEN - De werkdruk in het basisonderwijs is niet acceptabel, vindt...
LEES VERDER
11 januari 2016
LEIDEN - Bijna dertig kinderen uit de noodopvang voor asielzoekers...
LEES VERDER