Placeholder image

PROOLeiden/OBSGLeiderdorp staken

06 november 2019
topprioriteit!
Team Lorentzschool
sluit zich aan bij de landelijke onderwijsstaking. Vandaag houdt de school haar deuren dicht.

Daarmee vraagt zij aandacht voor een tekort aan leraren, nu en in de nabije toekomst, het verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs en de te hoge werkdruk. Ook team Lorentzschool wil daarvoor structurele oplossingen en geen tijdelijke.Team Lucas van Leyden


Krantenstuk

Team Merenwijk


Duurzame oplossing

Team Apollo
Vandaag staan er door heel Nederland acties gepland voor beter onderwijs. Ook het team van Montessorischool Apollo voert actie. Het doel van de acties is om naar de politiek en maatschappij een signaal af te geven dat het bieden van goed onderwijs vraagt om voldoende leerkrachten, die voldoende tijd hebben om hun prachtige werk goed uit te voeren en daarvoor eerlijk beloond worden.

De verwachtingen in het onderwijs liggen hoog en dat is volgens ons montessoriteam niet meer dan logisch. Ons team staat iedere dag vol overtuiging klaar om samen met de kinderen de wereld om ons heen te ontdekken, en dat allemaal met een scherp oog voor het individu. Kortom, wij verzorgen montessorionderwijs vanuit ons hart. U begrijpt dat dit veel inspanning vergt zowel voor, tijdens als na schooltijd. 

Wat we van onze overheid nodig hebben, zijn structurele financiėle bijdragen aan het onderwijs. Bijdragen die het mogelijk maken kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen te blijven verzorgen. Denk hierbij aan bijdragen voor het terugdringen van het leerkrachtentekort, extra ondersteuning in de groepen en een eerlijker salaris. Naast geld hebben we ook vertrouwen nodig in onze professionele kennis en kunde. Door dergelijke investeringen zal de status van de leerkracht op de maatschappelijk ladder stijgen, de gevoelde werkdruk afnemen en de goede kwaliteit van ons onderwijs nog verder verbeteren. Hier hebben alle maatschappelijke betrokkenen uiteindelijk baat bij: kinderen, ouders, leerkrachten en overheid.

Vandaag hebben wij dus actie gevoerd, omdat we trots zijn op het ons beroep. Het allermooiste beroep ter wereld. We willen jullie, kinderen en ouders, ongelofelijk bedanken voor jullie steun en vertrouwen. Samen maken we ons mooie onderwijs iedere dag weer waar en samen knokken we er iedere dag voor om dat mooie onderwijs nog beter te maken!

Filmpje 1
Filmpje 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------