Placeholder image

Jaarverslag 2018

22 juli 2019

Een dynamisch schooljaar is afgesloten. Een jaar met een diversiteit aan schoolontwikkelingstrajecten op alle scholen, zoals het traject Leader in Me, Talentfluisteren, doorontwikkeling van het unitonderwijs, verder vormgeven aan kindcentra, versterken van gepersonaliseerd leren en de Transformatieve school. Een schooljaar vol verbouwingen, verhuizingen, intensievere samenwerkingen, ICT-ontwikkelingen, professionalisering, het verder versterken van de samenwerking van het Openbaar Onderwijs in de Leidse regio en de mogelijke oprichting van een International Primary School (IGBO) Leiden. Een jaar waarin we de basis hebben ontwikkeld voor het nieuwe Koersplan 2020-2024.

Bovendien een jaar waarin alle collega's van PROOLeiden en OBSG Leiderdorp, ondanks de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt, op onze openbare scholen iedere dag weer hun talenten en energie hebben ingezet om onderwijs aan bijna 5.500 kinderen op 20 locaties te verzorgen en te verbeteren.

Over deze ontwikkelingen, over onze resultaten, beleid en cijfers leest u in het PROOLeiden Jaarverslag 2018.

Fijne zomervakantie!