Placeholder image

PI de Brug is opzoek naar een groepsleerkracht

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS
"Gewoon" waar kan en "speciaal" waar nodig!
"De Brug" zoekt voor de periode 27 november 2019 t/m 3 april 2020
een groepsleerkracht SO voor 3 dagen/week (wo, do en vr)

Wie zoeken we?
We zoeken een groepsleerkracht voor 3 dagen/week op woensdag, donderdag en vrijdag voor onze groep Catamaran. Catamaran is een structuurplusgroep met max. 12 leerlingen in de leeftijd van 9 - 11 jaar. Leerlingen in een structuurplusgroep hebben in hun ondersteuningsbehoefte sterke baat bij een duidelijke structuur en voorspelbaarheid in de onderwijsleersituatie. We zoeken een leerkracht met een stevige en stabiele persoonlijkheid, en goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen. Je kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, of bent bereid om dit te leren. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen en behoeften van kinderen en hecht naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie zijn wij?
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs Cluster 4, een school met leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben. Onze school verzorgt onderwijs gericht op passende onderwijsbehoeftes, m.a.w. we observeren goed wat de leerling nodig heeft in een positieve en veilige onderwijsleersituatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We zijn een school met een rijke cultuur als het gaat om observatie, initiëren van en deelname aan (wetenschappelijke) onderzoeken, opleidingsschool voor universitaire stages en diagnostisch onderzoek. De school heeft 10 groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. De groepen zijn verdeeld over 3 groepsklimaten met meer/minder structuur en voorspelbaarheid. De leerkracht maakt onderdeel uit van een kernteam met IB-er en schoolpsycholoog. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij:
  • een onderzoekende houding hebben om het gedrag van het kind te begrijpen;
  • bereid zijn tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • openstaan om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
  • ouders zien als educatief partner.
Wij bieden:
  • een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs - zorg
  • intensieve werkbegeleiding
  • een zeer enthousiast en betrokken multidisciplinair team
Functie-eisen:
PABO en affiniteit met het Speciaal Onderwijs

Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal L11

Meer informatie: Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van "De Brug", telefoon 071-5157222.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u voor 30 oktober per mail richten aan: Dhr. A. van Genderen, e-mail: avgenderen@pidebrug.nl