Placeholder image

OZC Orion is met ingang van 1 augustus 2019 op zoek naar een Leerkracht

Met ingang van 1 augustus 2019 is de Onderwijs Zorg combinatie Orion
op zoek naar een
Leerkracht
Minimaal 16 (0,4 fte) en maximaal 32 uur per week (0,8 fte)

Een leerkracht voor tenminste 16 en maximaal 32 uur voor een van de vier groepen van de afdeling OZC Orion voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. We verwachten van onze nieuwe collega affiniteit met het Speciaal Onderwijs en dat je je kan vinden in de werkwijze van OZC Orion. Op onze website, www.ozc-orion.nl lees je meer over ons.

Wie zoeken wij
Bij voorkeur heb je al enige ervaring met forse gedragsproblemen / uitagerend gedrag. Je hebt een stevige en stabiele persoonlijkheid en kan goed reflecteren. Daarnaast werk je graag in een team. Je bent bereid om te leren omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Je weet creatief in te spelen op de individuele wensen van kinderen. Je hecht naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen veel waarde aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie zijn wij
OZC Orion is een onderwijs zorg combinatie waar in nauwe samenwerking met jeugdzorg en onderwijs hulp geboden wordt aan leerlingen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Het gaat om leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek, een verstoorde emotieregulatie, kinderpsychiatrische problematiek, leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben. De groepen van OZC Orion worden bemenst door zowel een leerkracht/ leerkrachtondersteuner als een pedagogisch medewerker. Zij geven gezamenlijk vorm aan het klassenmanagement, het onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Het team wordt ondersteund door een schoolpsycholoog/IB, een orthopedagoog en een schoolgezinsbegeleider. Er wordt intensief samengewerkt als multidisciplinair team. Kinderen op Orion vertonen soms sterk externaliserend gedrag, dit kan zich uiten in verbale of fysieke agressie.

Orion is een school waar onderwijs en zorg geļntegreerd wordt
aangeboden en:
 • waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen met ruimte en aandacht voor ieder kind, die belang hecht aan orde en regelmaat.
 • die naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen een grote waarde hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • die de zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind aanmoedigt en verder helpt ontwikkelen.
 • waar toegewerkt wordt om deze kinderen weer succeservaringen te laten opdoen in het onderwijs.
 • waar de samenwerking met ouder(s) / verzorger(s) een noodzakelijke voorwaarde is om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren
Jij hebt
 • PABO diploma, aangevuld met master SEN of aantoonbare kennis/ervaring in een vergelijkbare functie.
 • theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
 • kennis van psychopathologie
 • vaardigheid in het omgaan met jonge leerlingen met gedrags en/of leerproblemen
Wij bieden
 • rechtspositie conform CAO PO
 • werkdagen in overleg nader te bepalen.
Spreekt de vacature je aan
Stuur je sollicitatie voorzien van je motivatie en CV uiterlijk 27 mei
2018 aan j.ritsema@cardea.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Ritsema via
telefoonnummer 071-5899260

U kunt hier de volledige vacature bekijken.