Placeholder image

OBS Lucas van Leyden is per 1 augustus 2019 op zoek naar een Directeur en een Adjunct-directeur

Het bestuur van PROOLeiden
en het team van OBS Lucas van Leyden
zijn per 1 augustus 2019
op zoek naar een
 
Directeur
 (wtf 0,8-1,0)
 
en een
 
Adjunct-directeur
(wtf 0,8-1,0)
 
die achter openbaar onderwijs staan
 

Ja! We werven een duo

Directeur en adjunct-directeur vullen elkaar aan. Personen zijn niet in beton gegoten. En dus de onderstaande functieprofielen ook niet. Uiteindelijk zijn we op zoek naar het hele pakket in beide functies. Wie net die ene eigenschap voor de ene functie niet heeft, heeft hem misschien wel voor de andere. Een goed samenwerkend, complementair koppel, dat zoeken we!

De werkomgeving

De Lucas van Leyden is op twee locaties dé Leidse binnenstadschool die hoog scoort op onderwijskwaliteit en tevredenheid bij personeelsleden, leerlingen en ouders.
We zijn een openbare basisschool en staan voor dit openbare karakter.

Visie

De maatschappij waarin wij leven is divers. Deze bestaat uit mensen van verschillende afkomst, opleidingsniveau, cultuur en sociaaleconomische achtergrond. Mensen met verschillende denkbeelden, interesses en talenten. We leven en werken samen. Dat maakt onze maatschappij interessanter en rijker. Wij zijn er trots op dat onze school een afspiegeling is van die maatschappij.

Directeur en adjunct-directeur hebben allebei …

…. leidinggevende ervaring en/of ambitie, een gezonde dosis humor,  relativeringsvermogen, eerlijkheid en stressbestendigheid.
 

De directeur heeft verder in huis …

 • Visie
  Heeft een inhoudelijke visie op de kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden om die te verbeteren. Is conceptueel, door ook afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, kan een eigen koers varen en is in staat zich op de lange termijn te richten en doelstellingen te vertalen naar een strategische planning.
 • Ondernemerschap
  Is goed op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs, kan weldoordacht nieuwe werkterreinen vormgeven en weet personeelsleden daarin te enthousiasmeren en mee te nemen.
  Zorgt voor een beheersmatig gezonde organisatie. Houdt goed zicht op de begroting en exploitatie van de school, personele zaken en is in staat de kennis daaromtrent over te brengen op anderen.
 • Gezicht naar binnen en buiten
  Is in staat helder te communiceren met leerlingen, ouders, personeel, collega-directeuren, bevoegd gezag en verkoopt de school aan externe relaties en toekomstige ouders en leerlingen.
 • Samenwerking
  Creëert een veilig werkklimaat waarin samenwerking en professionele verantwoordelijkheid voorop staan. Werkt intensief samen met de adjunct-directeur en is in staat taken af te stemmen met en te delegeren aan de adjunct-directeur.
  Is in staat vorm te geven aan de samenwerking binnen de scholengroep met collega-directeuren.
 • Enthousiasme
   Kan motiveren en stimuleren, kan uiteenlopende meningen en opvattingen verbinden en draagt de eigen positieve houding over op anderen.
 • Besluitvaardigheid
  Luistert naar anderen, is weerbaar en in staat 'knopen door te hakken'.

De adjunct-directeur heeft verder in huis …

 • Coachingsvaardigheden
  Is in staat leerkrachten bij te staan, te ondersteunen en te coachen, onderwijskundig en organisatorisch.
 • Innovatie
  Heeft kennis van en belangstelling voor innovatie, waaronder ICT in het onderwijs ten behoeve van het bijdetijdse onderwijskundig beleid van de school en stimuleert en coacht personeelsleden daarin.
 • Teamgevoel
  Is hartelijk en empathisch, is zich bewust van andere mensen in de omgeving en de eigen invloed hierop. Speelt een verbindende rol.
 • Organisatievaardigheid
  Is in staat de organisatie van het onderwijs en de onderwijs-ondersteuning neer te zetten.
 • Communicatie
  Is in staat helder te communiceren met leerlingen, ouders en personeel. Is sensitief, open, zichtbaar in de school en straalt in alles de liefde voor het kind uit.
 • Flexibiliteit
  Is in staat en bereid om incidenteel leerkrachten te vervangen als de situatie hier om vraagt.
 • Weerbaarheid
  Is in staat mede leiding te geven aan professionals zoals het managementteam en zorgteam. Is in staat om de directeur extern waar te nemen en durft weerwoord te geven aan de directeur.
Onze leerlingen zoeken directieleden die een veilige, positieve omgeving scheppen en zich kunnen verplaatsen in hun gedachte- en belevingswereld. Ze staan open voor hun mening, zijn betrokken bij activiteiten met en voor leerlingen en hechten waarde aan sport en spel.
 

Functie-eisen:

Een volledige functieomschrijving is opvraagbaar bij de receptie van PROOLeiden, 071-5247670 en staat hieronder.
Functieomschrijving directeur
Functieomschrijving adjunct-directeur

Arbeidsvoorwaarden:

 • salaris conform salarisschaal DB (directeur)
 • Salaris conform salarisschaal AB (adjunct-directeur)

Sollicitatie

Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u tot en met
27 april 2019 richten aan solliciteren@prooleiden.nl onder duidelijke vermelding van "vacature Directeur Lucas van Leyden" of "vacature Adjunct-directeur Lucas van Leyden".
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Hoogendam, Hoofd HR, via 071-5247670.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Kinderen Lucas van Leyden presenteren hun school voor nieuwe directie.