Content image

Groepsleerkracht PI De Brug - 1,0 wtf

DE BRUG NAAR PASSEND ONDERWIJS - “Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!
“De Brug” zoekt met spoed voor het nieuwe schooljaar

een groepsleerkracht

voor 5 dagen (1,0 wtf)


De Brug is een school voor speciaal onderwijs (cluster 4) verbonden aan een van de acht Pedologisch Instituten die er in Nederland zijn. Dit zijn centra voor kinderstudie die werkzaam zijn ten dienste van kinderen met zodanige ontwikkelingsproblemen dat zij in de opvoedings- en onderwijssituatie vast dreigen te lopen.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij:
  • een onderzoekende houding hebben om het gedrag van het kind te begrijpen
  • ouders zien als educatief partner in hun rol als ervaringsdeskundige;
  • bereid zijn tot samenwerken met verschillende vakdisciplines;
  • openstaan om van en met elkaar te leren, zowel intern als extern;
 
Wij bieden:
  • een uitdagende werkplek in het overgangsgebied speciaal onderwijs – zorg
  • intensieve werkbegeleiding
 
Functie-eisen:
affiniteit met het Speciaal Onderwijs


Arbeidsvoorwaarden:
rechtspositie conform de CAO; schaal LB

Voor informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dhr. A. van Genderen, directeur van “De Brug”, telefoon 071-5157222.
Sollicitaties voorzien van CV kunt u per mail richten aan: Dhr. A. van Genderen, e-mail: avgenderen@pidebrug.nl

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.