Placeholder image

De Morskring is op zoek naar een: Groepsleerkracht (groep 1/2) (wtf 0,4250)

Met ingang van 1 maart 2019 is Openbare Basisschool De Morskring op zoek naar een:

Groepsleerkracht (groep 1/2)
(wtf 0,4250)
 
Heb jij zin om te werken op een sfeervolle school in beweging? Je bent van harte welkom om te solliciteren!

Onze bedoeling:
Binnen onze uitdagende leeromgeving staat kennisoverdracht en brede ontwikkeling centraal. De school biedt vaardigheden die de hedendaagse maatschappij van kinderen vraagt. De leerlingen ontdekken eigen interesses, maken keuzes en laten hun stem klinken. Wij leren èn dat doen we samen!

Onze kernwaarden:
(IN)beweging-veiligheid-kindgericht-vertrouwen-kennis

Kinderen in Nederland groeien op in een snel veranderende, multiculturele samenleving. Dit vraagt om kritische, sociale, zelfstandige en creatieve mensen. Mensen die in staat zijn samen te werken en om samen inhoud en vorm aan leven te geven, samen oplossingen kunnen vinden voor de talloze problemen die er zijn. Daarnaast is het belangrijk dat die mensen zich ook gelukkig zullen voelen, hun (vrije) tijd zinnig kunnen besteden en zich niet laten opjagen door die snel veranderende maatschappij. Dat zij creativiteit en bewegen net zo zullen waarderen als bijvoorbeeld wiskunde en dat zij niet alleen aan zichzelf en hun eigen carrière denken, maar zich ook bekommeren om anderen.

Behalve aan intellectuele en technologische vaardigheden zullen wij ook vooral aandacht besteden aan sociale vaardigheden, oriëntatie op de maatschappij en burgerschapszin. Met ons onderwijs proberen wij, rekening houdend met de verschillen die er zijn, daarop in te spelen.

Onze leidende principes:
  • De school biedt en professioneel schoolteam waarin persoonlijke ontwikkeling en leren van en met elkaar centraal staat.
  • Onze kennisoverdracht verloopt via een doorgaande lijn in alle vakgebieden.
  • Onze school is sportactief en creatief.
  • Wij bieden een veilig klimaat en hanteren duidelijke afspraken.
  • Onze school stimuleert een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Binnen ons onderwijs werken wij samen met ouders en kinderen.
  • Wij gaan voor 21ste eeuwse vaardigheden.
  • Op onze school is er sprake van passend onderwijs met een professionele zorgstructuur.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
ervaring heeft met het werken met kleuters. Als school laten we ons hierbij inspireren door ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs. Hiervoor openstaan is een pre. Tevens verwachten we dat de kandidaat de capaciteiten bezit en de passie heeft om onze leerlingen een plezierige en leerzame onderbouwtijd te bezorgen. Dit in samenwerking met de leerlingen zelf, onze teamleden, de ouders en andere betrokkenen. Daarnaast is het kunnen en willen werken met het GIP-model een
vereiste. Onze school is dynamisch, creatief en sportief. We zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame, sportieve en creatieve collega die goed past in ons team en een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van De Morskring. Want, leren doen we samen, richting de toekomst!

Jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV kun je richten aan directie@morskring.nl onder vermelding van: vacature groepsleerkracht OBS De Morskring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Rijsbergen (071-5760853) of een kijkje nemen op onze website www.morskring.nl.