Content image

De Droomschool

Waar droom je wel eens van?
Wat zou je helemaal anders willen doen?
Wat zou jij wel eens in de praktijk willen brengen?
Hoe willen we dat kinderen opgroeien tot volwassenen?
Dit soort vragen kenmerken het project Droomschool en stellen we aan alle betrokkenen: kinderen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, pabodocenten, lerarenopleiders, aanstaande leraren en mensen van buiten het onderwijs. Buiten gebaande paden wegen en kaders durven denken, inspiratie opdoen, lef tonen, samenwerken om een gezamenlijke droom tot werkelijkheid te maken. 

Het Droomschool project is een initiatief van PROOLeiden, Pabo Hogeschool Leiden en Gemeente Leiden. Het project staat in dienste van het onderwijs in Leiden. Op deze wijze creŽren we samenwerking tussen overheid, onderzoek en ondernemer.

Het doel van het Droomschool project is om een kwaliteitsimpuls te geven aan het leraarschap en innovatief onderwijs. Hier vallen vier onderdelen onder:
  1. We willen bijdragen aan een cultuur van kennisdeling en co-creatie tussen leerkrachten, ouders, kinderen, scholen,   onderwijsinitiatieven in Leiden en opleidingen.  
  2. We willen kennis en inspiratie verzamelen en delen over toekomstbestendig onderwijs voor alle betrokkenen. 
  3. We willen, vanuit het idee van een droomschool,  een ontwerp voor een droomschool ontwikkelen met als doel een blauwdruk voor een te realiseren school. 
  4. We willen proberen een droomschool te realiseren op basis van de ontwikkelde blauwdruk.

Succesvolle Kick-off Droomschoolproject
Op 6 oktober j.l. vond de Kick-Off bijeenkomst van het Droomschoolproject plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd het project toegelicht en vroegen we de deelnemers mee te denken over innovatie voor de toekomst. Daarnaast hingen er posters met de innovaties, die op dit moment op de scholen plaatsvinden, en posters met informatie over de onderzoeken, die de studenten van HSLeiden uitvoeren. Voor een impressie van de middag kunt u hier de foto's van de middag bekijken. Tijdens de middag hebben studenten van de Pabo Hogeschool Leiden de website getoond, die zij gemaakt hebben voor het vak 'Visie en Onderwijsconcepten'. De opdracht was om een Droomschool te ontwikkelen. Klik hier voor die website. Een overzicht van de posters staan op onze Facebookpagina.

Wat gaan we de komende tijd doen?
  • De eerste pilots op de scholen zijn gestart. Scholen krijgen hierbij ondersteuning van werkstudenten van de pabo HS Leiden. Een paar van de onderwerpen zijn: internationalisering en Engels, de school als lerende organisatie gekoppeld aan feedbackgesprekken, Ipads bij de kleuters, signalering en aanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, doelgericht werken.
  • Studenten van de Pabo Hogeschool Leiden zijn bezig met praktische onderzoeken naar werkvormen in de klas, inzicht- en vaardighedendoelen en alternatieven voor toetsen en evalueren. Op een volgend Droomcollege zullen zij hun bevindingen presenteren.
  • In samenwerking met de PROOacademie zijn Droomcolleges gepland. Tijdens deze colleges komt steeds een inspirerende spreker. Daarna is er ruimte om met elkaar te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te innoveren op de eigen school. Op de website van de PROOAcademie vindt u verdere informatie over de Droomcolleges, die in oktober en november zullen plaatsvinden. Het eerstvolgende Droomcollege vindt plaats op donderdag 10 november a.s. met als thema 'Werkvormen in de klas'.
Iedereen kan zich aanmelden voor de Facebookpagina van De Droomschool Leiden. Hierop staan inspirerende artikelen over onderwijs.