Content image

De Droomschool

Waar droom je wel eens van?
Wat zou je helemaal anders willen doen?
Wat zou jij wel eens in de praktijk willen brengen?
Hoe willen we dat kinderen opgroeien tot volwassenen?
Van december 2015 tot juli 2017 zijn verschillende activiteiten ontwikkeld volgend op het projectplan “Op weg naar een Droomschool”. 
Het doel van het Droomschoolproject was om een kwaliteitsimpuls te geven aan het leraarschap, leren van en met elkaar over innoveren/verbeteren van onderwijs en delen van kennis en ervaringen bij het realiseren van innovaties/vernieuwingen in het onderwijs.


We hebben innovaties op de Leidse scholen gestimuleerd in co-creatie met leerkrachten, ouders, kinderen en studenten.
Op onderstaande scholen van PROOleiden zijn innovaties gestart in samenwerking met het projectteam en de studenten van De Droomschool:
 • Teldersschool: Internationalisering
 • Lucas van Leyden: Ipads en Chromebooks doelgericht inzetten in de onderbouw
 • Anne Frankschool: programma ontwikkelen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Viersprong: eigen woordenschatlijsten ontwikkelen
 • PI De Brug: feedbackgesprekken / lerend team in een lerende school
 • De Meerpaal: visieverandering naar creatieve school
 • Montessorischool Apollo: kinderen betrekken bij hun leerproces
 • De Dukdalf: invoeren digital portfolio
 • Lorentzschool: sociale vaardigheden en De Week van de Aandacht
 • Woutertje van Leyden: lessen ontwerpen voor kleuters
 
We hebben kennis & inspiratie over toekomstbestendig onderwijs 
verzameld en gedeeld met alle betrokkenen. 

 • Er is een Kick-off bijeenkomst geweest, waarin een overzicht is aangeboden van alle Droomschool activiteiten
 • Er hebben 8 Droomcolleges plaatsgevonden, waarin steeds een innovatie-onderwerp central stond.
 • Op de Kinderdag van de Lucas Academie hebben we leerlingen mee laten denken over het onderwijs van de toekomst.
 • Tijdens de Kennisdag van de Gemeente Leiden hebben we een workshop verzorgd met een overzicht van de Droomschool activiteiten en opbrengsten.
 • Het Droomschoolproject is afgesloten met het mini-Symposium “Festival van Droomschool Innovaties”.  Tijdens deze middag hebben de scholen en de studenten hun innovaties gepresenteerd. Ook waren er nog een workshop Euritmie en het laatste Droomcollege “Omgaan met verschillen”.
 
Onderzoek werkstudenten PABO Hogeschool Leiden / koppeling innovaties op de scholen met het programma van de Hogeschool Leiden.
 • Het ondersteunen van innovaties op de scholen
 • Onderzoek naar taal- en rekendoelen van SLO gekoppeld aan werkvormen.
 • Organisatie van de Droomcolleges.
 • Innovatie als onderwerp in het PABO Curriculum
 • Ondersteuning bij evenementen
 
 
Vooruitblik naar 2017/2018: Borging van de Droomschool opbrengsten in bestaande structuren
 
 • Jaarlijks zijn er ambitiegesprekken tussen de directeur-bestuurder van PROOLeiden en de scholen. Tijdens deze gesprekken wordt actief onderzocht of er een koppeling met een innovatieproject gemaakt kan worden.
 • Het vak Visies en Onderwijsconcepten van de PABO Hogeschool Leiden zal haar opdrachten aan de studenten steeds proberen te koppelen aan daadwerkelijke vernieuwingsvragen uit het onderwijsveld.
 • De zogenaamde Oplis studenten worden actief gematched met ontwikkelvragen van de scholen. 

 • Studenten die bezig zijn met een “gewone” stage, kunnen deze in overleg met de PABO Hogeschool Leiden omzetten naar een onderzoeksstage. 

 • Er wordt een vervolgvariant op de “Droomcolleges” georganiseerd door de PROOAcademie. De opzet is hierbij net zoals bij de Droomcolleges, erop gericht dat de nieuwe kennis en vaardigheden vertaald worden naar de onderwijspraktijk van de deelnemende leerkrachten.
 • Op 25 oktober 2017 wordt in Leiden het Leidse Onderwijs Festival georganiseerd. Hier wordt een workshop gegeven over de werkwijze van het Droomschool project. 

Hier staat de eindrapportage van het project De Droomschool.